En hätta – A hood

Något av det enklaste man kan göra är en hätta. Jag har flera stycken sedan innan, en fruhätta, en struthätta, en pälsfodrad hätta och ett flertal andra som inte synts på bloggen. Eftersom jag återskapar en person av något lägre samhällsklass kändes inte struthättan med mörklila och mörkblå tyger särskilt passande vilket ledde mig till att sy en ny hätta.

One of the most simple things to make is a hood. I have several hoods; an open hood, a hood with a liripipe and a fur lined hood. Since I reenact a person of the lower classes my dark purple/dark blue hood felt a little wrong so I made a new hood.

Le Roman de la Rose, University of Chicago Library MS 1380, c 1365

Le Roman de la Rose, University of Chicago Library MS 1380, fol 81r, c. 1365

Parfait du Paon, mid-14th century 

Modellen är samma som i hättorna 246 och 247 från London fast utan strut. Modellen, med kil över axlarna, återfinns även i materialet från Herjolfsnes på Grönland. Jag lånade mönstret av min vän Linda och gjorde mig en hätta!

The model is the same as the hoods 246 and 247 from London except for the liripipe. My hood has no liripipe. The model, with gores over the shoulders, is found in the material from Herjolfsnes, Greenland. I borrowed the pattern from my friend Linda and made myself a hood!

Min hätta in action – My hood in action

Min hätta är kantvävd längs med öppningen. Kantväven blev lite mindre än vad jag hade tänkt mig, cirka 2 mm bred… Fint blev det! 32 stycken knappar med tillhörande knapphål. Den är helt handsydd med vaxad lintråd, skarvad lite här och var. Knapphålen är sydda med samma garn som jag kantvävt med. Storleken på knapparna är baserade på två knapprader som man kan beskåda i Textiles and Clothing där knapparna är cirka 6 mm i diameter.

My hood has an edge weave along the opening. The weave is a little smaller than I intended, circa 2 mm wide… But it’s nice! 32 buttons with buttonholes. It’s entirely hand sewn with waxed linen thread, made of bits and pices. The buttonholes are sewn with the same yarn that I wove with. The size of the buttons is based on two extant rows of buttons seen in Textiles and Clothing. Those buttons are about 6 mm in diameter.

Miniväv – Tiny weaving
Utan knappar – Without buttons

Med knappar – With buttons

Antalet knappar baseras på både fynden och bilderna ovan. Det verkar vara täta knapprader som gäller. Vilket ju är snyggt!

The amount of buttons is based on the findings and manuscript mentioned above. Many buttons seems to be sort of fashion. Which is nice! 

Färdig! – Done!

Nu kommer sommarkvällarna bli mysiga…

The summer evenings will be nice now…

2 thoughts on “En hätta – A hood

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s