Give-away winner

Jag har dragit en vinnare av hättan! Jag använde det gamla goda sättet att skriva deltagarnas namn på lappar som jag sedan vek ihop till lika stora bitar och skakade dem. Sen fick min pojkvän välja en lapp som jag vek upp. På den lappen stod det Maria Neijman! Hättan kommer överlämnas i helgen på Carnis årsmöte.

I’ve drawn a winner of the hood in the give-away! I used the good old fashioned way of writing down the names of the participants on paper, folding the papers to equal size and shaking them up. I then asked my boyfriend to pick a piece which I unfolded to see the name of Maria Neijman there. I’ll be happy to pass it along this weekend when Carnis has our annual meeting.

Stort tack till er som deltog och gav tips på vad jag kan skriva mer om!

Many thanks to those of you that participated and gave me lots of tips on what to write about in the future!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s